Het Centrum Bipolaire Stoornissen (SCBS) biedt behandeling, consultatie, diagnostiek en second opinions voor mensen met een bipolaire stoornis die onvoldoende kunnen worden geholpen in de basis ggz en specialistische ggz. Heeft u psychische problemen en een kinderwens of bent u zwanger. Dan kunt u terecht op onze poli Psychiatrie en Zwangerschap.

Voor wie zijn we er?

  • bij u is mogelijk sprake van een complexe bipolaire stoornis
  • jongvolwassenen met een bipolaire stoornis
  • vrouwen met psychische problemen en een kinderwens, zwangerschap of kraambedpsychose

Deskundigheid

Het SCBS vertaalt resultaten van onderzoek direct in nieuwe of verbeterde behandelmethoden. Zo zijn we onderscheidend in onze verpleegkundige behandeling. Vragen over uw diagnose behandelen we binnen een team met diverse experts. U kunt vanuit heel Nederland naar ons worden doorverwezen. Maar de behandeling vindt bij voorkeur plaats in het werkgebied van Dimence. De behandelduur varieert van één tot enkele consulten (in geval van een second opinion of een kinderwens) tot langer durende behandelingen.

Naast ondersteuning aan patiënten en hun naasten zijn we er ook voor verwijzers, hulpverleners van Dimence en onderzoekers. Zo houdt het SCBS zich ook bezig met innovaties, onderzoek en deskundigheidsbevordering en voert dit uit. Op het gebied van onderzoek en innovatie behoort het Centrum Bipolaire Stoornissen tot de koplopers van Nederland. We werken nauw samen met diverse partners zoals kenniscentra, hogescholen en universiteiten en met de andere specialistische centra.

TOPGGz keurmerk
TOPGGz keurmerk voor SCBS
Het SCBS is sinds december 2012 een TOPGGz afdeling. Dit keurmerk is het bewijs dat een afdeling voldoet aan hoogwaardige kwaliteitscriteria. Het TOPGGz keurmerk wordt onder strenge voorwaarden toegekend aan afdelingen die zeer gespecialiseerde zorg bieden in combinatie met wetenschappelijk onderzoek, innovatieve behandelingen en kennisverspreiding.