Psychotherapie in tijden van corona: Bram Bovendeerd

Gezondheid is meer dan lichamelijke gezondheid. Soms richt je meer gezondheidsschade aan door iemand niet face to face te zien dan wel.’

Bram Bovendeerd werkt als klinisch psycholoog en psychotherapeut bij de Dimencegroep. Hij is ook supervisor NVP, hoofddocent universele factoren psychotherapie bij PPO en promovendus bij de RUG.

Hoe ziet je werkdag er op dit moment uit?
‘Ik werk 3 dagen als behandelaar, 1 dag als supervisor en hoofddocent en 1 dag als onderzoeker. Mijn werkzaamheden als onderzoeker zijn niet echt veranderd maar al het andere wel! Als behandelaar wissel ik veel meer face to face (wandelen of in de spreekkamer) af met online behandeling en als supervisor en hoofddocent werk ik nu 100% online.

Welke vormen van contact of ontmoeten heb je op dit moment met cliënten?
‘Die patiënten bij wie ik in een afrondende fase zit, zie ik voornamelijk online. Bij de rest is het een  mix van online, wandelen en face to face in de spreekkamer. Dat laatste vooral bij crises of bij behandeling van ernstige en complexe PTSS en hechtingsproblematiek.’

Is het lastig om daarbij keuzes te maken?
‘Ik voel me vrij om ‘te doen wat nodig is’. Gezondheid is meer dan alleen lichamelijke gezondheid en soms richt je echt meer gezondheidsschade aan door iemand niet face to face te zien dan wel. Mijn organisatie schept daar ruimte en voorwaarden voor. Dat is fijn. Lastige keuzes zijn er soms bij die mensen die intensief multidisciplinair behandeld worden. Dan lijkt het wijs dat maar één van de behandelaren die persoon face to face ziet en de rest online. Dat geeft soms lastige keuzes. Het blijft maatwerk en is altijd zoeken. En naarmate de tijd vordert wordt de noodzaak tot een (ook) face to face ontmoeting ook groter.’

En wat vind je van online therapie?
‘Ik had al ruime ervaring met het geven van online therapie en was ook al goed gefaciliteerd. Voor mij was de aanpassing dus niet zo groot. Ik ben erg voorstander van blended care en bij erg complexe zorg (ik werk bij 2 FACT-teams en in de derdelijns ggz) is blended ook de aangewezen vorm. Het (co)reguleren van de spanning gebeurt toch ook vaak door lijflijke aanwezigheid, zeker bij ernstige hechtingsproblematiek. Dan is 100% online echt niet haalbaar. ‘

En hoe bevalt het bij de cliënten?
‘We maken samen keuzes wat de beste vorm of mix is. Op zich gaat dat redelijk goed. Met een iemand die ik eerder enkel bij huisbezoek zag ben ik noodgedwongen gaan wandelen. Dat was echt een mooie ontwikkeling omdat er zo letterlijk en figuurlijk meer beweging op gang leek te komen.‘

Welke invloed heeft online therapie op de therapeutische relatie?
Bij startende therapieën bij complexe problematiek vind ik het welhaast onmogelijk om enkel online te behandelen. In die fase is het afstemmen en (co)reguleren dermate belangrijk dat blended of zelfs volledig face to face echt mijn voorkeur heeft. Als het dan eenmaal loopt, gaat de afwisseling met online veel makkelijker. Online afscheid nemen voelt voor mij dan ook niet oké als je lange tijd samen opgelopen hebt. Dan vind ik face to face op veilige afstand toch fijner.’

Durf je even confronterend te zijn bij online psychotherapie als bij face-to-face psychotherapie?
Ik geloof het wel. Het is wel intensiever omdat je minder goed kan inschatten hoe je interventie aankomt en dus meer op je scherm zit te turen.’

Hoe hou je contact met je collega’s?
‘We hebben wekelijks overleg en heel soms een 1,5 meter ‘meet-and-greet’ als je toevallig allebei in het gebouw bent.’

Waar maak je je het meeste zorgen over?
‘Ik ben soms echt bang dat het accent vooral op lichamelijke gezondheid blijft liggen en er te weinig oog is voor de algehele, en dus ook psychische kanten van gezondheid.’

In het kader van zelfzorg: wat doe je om te ontspannen?
Ik wandel meer dan anders en bij dagen dat ik vooral online behandelingen heb, doe ik yoga-oefeningen tussendoor. En soms neem ik wat meer hersteltijd tussen de sessies door als het contact en het turen naar het scherm heel intensief is geweest.‘

Heb je hiervoor ook nog tips voor je collega’s?
‘Zorg goed voor jezelf!’

Wat zou je graag willen behouden uit deze tijd?
‘Meer online vergaderen, bijvoorbeeld ook blended. Dat scheelt zoveel tijd en online vergaderingen lijken soms ook echt meer taakgericht en daardoor efficiënter. En dan kan de keer erop weer face to face de ‘holding’ worden geborgd.

Bron: https://www.psychotherapie.nl/actueel/nvp-nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=1241513985

 

Artikeldatum