Kwaliteit van de zorg

Zelf ben ik al een behoorlijke tijd cliënt bij Dimence. Ook ben ik actief binnen cliëntenraden. Een onderwerp wat vaak terugkomt is de kwaliteit van zorg en hoe je dat dan precies meet of aantoont.

De afgelopen jaren zijn er bij Dimence betekenisvolle slagen in gemaakt in het meten van geboden zorg, mede door invloed van de cliëntenvertegenwoordiging. Zo zijn de zogenaamde ROM-vragenlijsten de afgelopen tijd flink eenvoudiger gemaakt en hetzelfde is gedaan met de cliënttevredenheidsonderzoeken. Toch kom ik nog regelmatig de vraag tegen bij zowel cliënten, behandelaars, zorgverzekeraars en de overheid hoe meet je nu echt de kwaliteit van de zorg in de ggz. Wat is kwalitatieve zorg en wanneer kun je spreken van kwalitatieve goede zorg in de ggz.

Het zou best zo kunnen zijn dat je goede zorg levert maar de cliënt ontevreden is

Wat mij betreft is de discussie niet te vereenvoudigen tot een vragenlijst of een publieke rating op bijvoorbeeld Zorgkaart Nederland. Het vervelende in het meten van kwaliteit binnen de ggz is dat het echt een andere tak van sport is dat andere gezondheidszorginstellingen. Want het zou best zo kunnen zijn dat je goede zorg levert maar de cliënt ontevreden is. Andersom kun je hele hoge cijfers halen qua cliënttevredenheid maar toch geen goede zorg leveren, want in de geestelijke gezondheidszorg is er een groot verschil tussen comfortabele zorg en goede zorg.

Wat mij betreft is goede kwaliteit van zorg leveren in de ggz, en dat vervolgens ook echt aantonen, afhankelijk van een tweetal factoren;

  • bij aanvang van een behandeling een heldere behandelovereenkomst afsluiten, geschreven door cliënt samen met de behandelaar en ook samen ondertekend
  • vervolgens heeft de behandeling ook echt geresulteerd in het behalen van deze gezamenlijk geformuleerde doelstellingen

Het bovenstaande proces vereist van de cliënt dat deze op voorhand goed geïnformeerd is over de mogelijkheden en onmogelijkheden en vereist van de behandelaar dat deze de cliënt benadert als intermenselijk gelijkwaardig. Mooi om te ervaren dat ik dit proces steeds vaker goed zie gaan.  

 

 

Artikeldatum