‘Mijn broer is kort geleden overgeplaatst naar een andere locatie, vertelt René Bolhuis, naaste. 'Wat mij opvalt is dat ik de samenwerking en de relatie die ik als naaste heb met het behandelteam weer helemaal opnieuw moet opbouwen. Ik heb met mijn broer afgesproken dat ik bij het ZAG-gesprek (zorg afstemmingsgesprek) ben. Dat vindt hij prettig, maar ik ook. Ik ben graag actief betrokken bij de behandeling van mijn broer. Maar het gezamenlijke gesprek is er pas gekomen toen ik er een paar keer naar gevraagd had en uiteindelijk boos werd. Dat is jammer, want ik wil alleen maar betrokken worden!’

De manier van communiceren is per team ook verschillend en daarover moet je met elkaar in gesprek gaan. René: ‘Ik ben gewend om mails te sturen, omdat ik dan alles mooi onder elkaar kan zetten. Maar daar krijg ik geen reactie op. Wel als ik bel. Dan word ik keurig te woord gestaan.’

Edith Slagman, cliënt, herkent dit. Ieder team doet het op zijn eigen manier en met de beste intenties. Edith: ‘Ik heb geregeld meegemaakt dat iemand zei, dat ze het dossier niet ging lezen, omdat ze mij persoonlijk wilde leren kennen. Dat is op zich natuurlijk heel mooi, maar dan denk ik: dat dossier ligt er niet voor niets! Nu heb ik het gevoel dat ik alles weer opnieuw moet vertellen. En herleven.’ De samenwerking tussen naasten, cliënt en behandelaar ziet zij als een kostbaar iets, waarbij er geluisterd moet worden naar alle drie de partners.

Edith en René hebben in februari mee gewerkt aan de Naastendag van 17 februari 2022. Zij zaten, samen met behandelaar Peter de Weerd, in het panel, dat het gesprek voerde vanuit het perspectief van cliënt, naaste en behandelaar. Peter: ‘voor de naaste is het heel fijn dat hij of zij zich gezien en erkend voelt als naaste. En dat er vanuit het behandelteam aandacht is voor de rol die de naaste heeft in het leven van de naaste, maar ook als onderdeel van de behandeling en het herstel. Voor een cliënt is het ook fijn dat de rol van de naaste duidelijk is en het helpt jou als behandelaar ook. Wanneer een cliënt naar een ander team ‘verhuist’ zou het intakegesprek altijd gevoerd moeten worden samen met een naaste. Voor de extra warme overdracht!’

Artikeldatum