Voor wie is de cursus zwanger en dan?

Zwanger en dan is bedoeld voor aanstaande moeders met psychische problemen. Het belangrijkste doel van zwanger en dan is dat u uw zwangerschap, de bevalling en het aanstaande moederschap met minder klachten en meer vertrouwen tegemoet gaat. U leert omgaan met gevoelens van angst, spanning en onzekerheid. Het programma is ontwikkeld in samenwerking met Mindfit en het Deventer Ziekenhuis.

Hoe werkt de cursus zwanger en dan?

De cursus Zwanger en dan wordt verzorgd door diverse hulpverleners afhankelijk van het thema dat we bespreken. Zo verzorgen sociaal psychiatrisch verpleegkundigen een deel van het programma. Daarnaast worden ook andere deskundigen ingezet, bijvoorbeeld een psychiater, diëtist, fysiotherapeut, verloskundige of kraamverzorgster.

Tijdens de bijeenkomsten wordt er gewerkt volgens een vast schema:

  • voorlichting over een thema in relatie tot de zwangerschap
  • leren omgaan met de gevoelens in relatie tot de zwangerschap, bevalling en moederschap
  • ervaringen uitwisselen
  • ontspanningsoefening en/of bewegingsoefeningen

Hoe lang duurt de cursus zwanger en dan?

Zwanger en dan wordt wekelijks aangeboden in een groep van zes tot acht aanstaande moeders. Na uw aanmelding volgt eerst een kennismakingsgesprek. Daarna start u meteen met deelname aan de bijeenkomsten. De duur van de cursus hangt samen met uw zwangerschap. Net als bij zwangerschapsverlof in een werksituatie gaan wij er vanuit dat u tot acht maanden zwangerschap in staat bent om te komen. Daarna blijft u welkom zolang u het volhoudt en de bevalling zich niet aankondigt.