Wat is VERS?

VERS staat voor vaardigheidstraining emotieregulatiestoornis. VERS is een behandeling voor iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis of mensen die om andere redenen worstelen met het hanteren van hun emoties. U heeft vaak sterke reacties op emotionele situaties en tijdens de training leert u hoe u deze emoties beter in de hand kunt houden.

Hoe werkt VERS?

Tijdens de behandeling krijgt u eerst voorlichting over borderline persoonlijkheidsstoornis en over problemen met het hanteren van uw emoties. U leert gedachten die een negatieve invloed op uw gedrag hebben op te sporen, te beïnvloeden en te veranderen. U gaat vervolgens uw eigen gevoelens en gedrag omschrijven, verbanden in uw gedrag leren herkennen en beter onder woorden brengen hoe het met u gaat. Het formulier waarop u dit bijhoudt heet de emotionele intensiteitschaal, waarop emoties een getal van één tot vijf krijgen. Hierdoor leert u zien wanneer u een terugval krijgt en hoe u eerder kunt ingrijpen. Tijdens VERS leert u ook om een optimaal evenwicht in uw leven aan te brengen. Door zaken als eten, slapen, sport, ontspanning en gezondheid op orde te brengen, legt u een goede basis aan. Ook wordt er aandacht besteed aan het goed omgaan met eventuele medicatie.

Hoe lang duurt VERS?

Er zijn achttien wekelijkse bijeenkomsten van tweeënhalf uur. Aan het einde van de periode wordt bekeken of meer bijeenkomsten noodzakelijk zijn.