Wat is trajectbegeleiding?

Psychische problemen kunnen gevolgen hebben voor je werk of je opleiding. Trajectbegeleiding ondersteunt jou bij het zoeken of behouden van werk of het voltooien van een opleiding. De gespecialiseerde trajectbegeleider van Dimence gaat op basis van je hulpvraag samen met jou aan de slag. Als dat nodig is treden we samen met jou in overleg met gemeente, UWV of andere betrokken instanties. De trajectbegeleider is daarbij een soort bruggenbouwer. Ook de dagactiviteitencentra van Dimence kunnen onderdeel uitmaken van je re-integratie.

Hoe werkt trajectbegeleiding?

Het traject dat in gang wordt gezet is nooit standaard maar gebaseerd op jouw wensen en capaciteiten. Kun je gelijk op zoek naar een betaalde baan, of gaat je voorkeur uit naar vrijwilligerswerk of een werkervaringsplek. In veel gevallen willen instanties als het UWV of gemeente dat je zo snel mogelijk op zoek gaat naar werk. Een plek op de arbeidsmarkt biedt tenslotte vaak financiële onafhankelijkheid. Een trajectbegeleider kan jou ondersteunen bij dergelijke gesprekken.

Een sollicitatiegesprek voeren of bellen naar een potentiële werkgever kan lastig of spannend zijn. Jouw trajectbegeleider kan je hierbij ondersteunen. Ook kan je begeleider met een nieuwe werkgever in gesprek gaan over de eventuele risico’s rond je psychisch probleem. Heb je je opleiding moeten afbreken vanwege je klachten en wil je toch dat diploma behalen? We kunnen ook samen met onderwijsinstellingen nadenken over oplossingen zodat je jouw studie toch kunt afronden.

Hoe lang duurt trajectbegeleiding?

Hoe lang trajectbegeleiding duurt is afhankelijk van je hulpvraag. Het streven is altijd dat je weer mee doet in de maatschappij. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk of betaald werk. Met name in de beginfase van het traject zal er intensief worden samengewerkt. Maar ook als je al langdurig op een vaste plek aan het werk bent kan het voorkomen dat er zich situaties voordoen waarbij je de ondersteuning vraagt van een trajectbegeleider. Denk aan een reorganisatie of een functioneringsgesprek.

Begeleiding naar vinden van baan

Heb je de wens om te gaan werken en ben je in behandeling bij het FACT-team van Dimence? Dan kun je deelnemen aan een traject van ‘Individuele Plaatsing en Steun (IPS). Deze ondersteunende dienst helpt jou bij het vinden en houden van een betaalde baan. Een IPS-coach van Dimence begeleidt jou in dit traject.