Wat is systeemtherapie?

Tijdens systeemtherapie richten we ons samen op het systeem om u heen, oftewel uw omgeving. Denk daarbij aan uw gezin, familie, school, vrienden en bijvoorbeeld werk. Tijdens systeemtherapie wordt bekeken hoe uw naasten, door hun communicatie en interactie met u, bewust of onbewust invloed hebben op uw problemen. We onderzoeken of uw problemen beïnvloed worden door uw omgeving en proberen dit patroon te doorbreken. Ook bekijkt u samen met uw therapeut of er gewoonten of manieren zijn die uw psychisch probleem in stand houden. U gaat uiteindelijk zo meer inzicht krijgen in de onderlinge communicatie met de mensen in uw omgeving. Uw leefomgeving speelt een belangrijke rol en personen die voor u belangrijk zijn worden daarom uitgenodigd om deel te nemen aan de therapie.

Hoe werkt systeemtherapie?

Tijdens systeemtherapie draait het dus vooral om de interactie tussen u en de personen die belangrijk voor u zijn. Soms zijn er in het verleden bepaalde patronen ontstaan die de problemen veroorzaken of in stand houden. Tijdens de therapie wordt u meer bewust van de onderlinge reactie op elkaar en leert u te begrijpen wat dat voor invloed heeft op uw psychische klachten. Als het beeld van de onderlinge communicatie duidelijk is, gaan we aan de slag om de problemen weg te nemen. Dit doen we onder andere door het begrip voor elkaar te verbeteren. Als uw partner, kind of ouder en u elkaar beter begrijpen kijkt u ook anders naar elkaar. Het zal er uiteindelijk voor zorgen dat uw omgeving beter met uw klachten kan omgaan en u en uw naasten beter weten hoe elkaar te benaderen. Uiteindelijk levert dit meer onderling begrip op en minder onderlinge spanningen.     

Hoe lang duurt systeemtherapie?

De duur van systeemtherapie is afhankelijk van uw problemen. Soms zijn een vijftal sessies voldoende, bij ernstige problematiek kan de therapie een jaar duren.