Wat is de sociale vaardigheidstraining?

Sociale vaardigheden vormen de basis van goed contact met anderen. Om contacten aan te gaan heeft u vaardigheden nodig zoals luisteren, omgaan met kritiek en het kunnen aangeven van uw grenzen. Assertiviteit is een belangrijk onderdeel van sociale vaardigheden. Het gaat hierbij om vaardigheden die te maken hebben met het opkomen voor uzelf en uw rechten, zonder daarbij anderen te kwetsen. Tijdens de sociale vaardigheidstraining ontwikkelt u deze vaardigheden. Het kan ook zijn dat u moeite heeft met het aangaan van sociale contacten. Tijdens de training kunt u ook hieraan werken.

Hoe werkt de sociale vaardigheidstraining?

De sociale vaardigheidstraining bestaat uit verschillende onderdelen:

  • wat is assertief gedrag
  • opkomen voor je mening
  • complimenten geven en ontvangen
  • onderhouden van een gesprek
  • reageren op kritiek

De training wordt gegeven in een groep waarin de sociale vaardigheden worden geoefend. Er wordt gewerkt met een huiswerkboek. Tijdens de training oefenen we met  situaties die u en anderen binnen de groep aandragen.

Hoe lang duurt de sociale vaardigheidstraining?

De sociale vaardigheidstraining duurt ongeveer een jaar. Aan het einde van de periode bekijken we samen of het nodig is de behandelingen voort te zetten.