Wat is psycho-educatie?

Het horen van een diagnose voor uw klachten kan soms een hele opluchting zijn. Anderzijds is het ook confronterend en roept een diagnose veel vragen op. Om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en om u voor te bereiden op de verdere behandeling bij Dimence wordt psycho-educatie bij elk psychisch probleem als behandeling gegeven.

Hoe werkt psycho-educatie?

Tijdens de behandeling geeft de behandelaar u informatie over het psychisch probleem. Hij zal u ook uitleggen wat de oorzaken zijn van uw problemen. Daarnaast wordt er ook met u besproken welke behandelingen er zijn, welke medicijnen u moet gebruiken en welke stappen er in het behandelproces genomen worden. Psycho-educatie wordt zowel individueel als in groepsverband gegeven.

Om een eventuele terugval te voorkomen leert u de signalen herkennen van uw psychisch probleem. Hierdoor weet u ook zelf wanneer het wat minder goed met u gaat en u misschien extra hulp nodig heeft. Ook familieleden of een partner spelen hierin een belangrijke rol. Het is daarom ook goed om iemand uit uw naaste omgeving mee te nemen naar de behandeling. Ook zij zullen hierdoor uw psychisch probleem beter gaan begrijpen. Daarnaast leren ze hoe het beste kunnen reageren op bepaalde situaties.

Oefeningen voor thuis

Tijdens de behandeling traint u verschillende vaardigheden die toepasbaar zijn op uw eigen situatie. Om de vaardigheden goed onder de knie te krijgen vragen wij u om thuis aan de slag te gaan met opdrachten.

Hoe lang duurt psycho-educatie?

De duur van de behandeling psycho-educatie verschilt per psychisch probleem. Het varieert van zes tot tien bijeenkomsten van twee uur. Aan het einde van de periode wordt bekeken of meer bijeenkomsten noodzakelijk zijn.