Wat is narratieve exposure therapie?

Narratieve exposure therapie (NET) is een behandelvorm speciaal ontwikkeld voor mensen met een complex trauma ook wel langdurige of complexe posttraumatische stressstoornis (PTSS) genoemd. NET werd in eerste instantie ontwikkeld voor vluchtelingen die ernstig getraumatiseerd zijn, maar tegenwoordig wordt het veel breder ingezet.

Hoe werkt narratieve exposure therapie?

Bij narratieve exposure therapie staat uw levensloop centraal. De belangrijkste positieve en negatieve gebeurtenissen worden in één van de eerste behandelsessies in chronologische volgorde op een tijdlijn gezet. Deze gebeurtenissen worden in de daarop volgende sessies besproken met behulp van ‘narratieve exposure’. Dat wil zeggen dat u over de nare herinnering vertelt, maar ook over andere herinneringen die hiermee verbonden zijn. In elke behandeling staat steeds één van de nare herinneringen centraal, waarbij de volgorde van uw levensloop wordt aangehouden. Op deze manier wordt u geholpen om meer overzicht te krijgen in uw levensverhaal en worden nare herinneringen minder indringend, doordat zij verbonden worden met andere herinneringen. Het vertrouwen in u zelf, kennis van wie u bent en hoop voor de toekomst worden hierdoor versterkt. De therapie zorgt ervoor dat het voor u minder belastend is om over het trauma te praten. Klachten die horen bij een complex trauma zoals slaapproblemen, prikkelbaarheid, schrikreacties en ongewenste herbelevingen nemen af door NET.

Samen met u schrijven wij na iedere bijeenkomst een verslag. Hierdoor wordt NET ook een getuigenis, wat u kan helpen om een betekenis te geven aan wat u heeft meegemaakt. Aan het einde van de therapie krijgt u dit verslag mee en u kunt er ook voor kiezen om dit aan uw naasten te laten lezen.  

Hoe lang duurt narratieve exposure therapie?

De duur van narratieve exposure therapie is tien tot vijftien behandelsessies.