Wat is muziektherapie?

Muziek is eeuwenlang een krachtig middel om gevoelens uit te drukken en daarom een goede behandelmethode. Muziektherapie wordt bij Dimence ingezet als behandeling voor verschillende psychische problemen. Muziektherapie is erop gericht om stabilisatie, ontwikkeling of acceptatie te creëren op lichamelijk, gedragsmatig, cognitief of emotioneel gebied. Het gaat bij muziektherapie om ervaren, waarbij muziek wordt ingezet om bijvoorbeeld uw stemming te veranderen of om beter te leren omgaan met uw spanning. Muziektherapie kan door iedereen worden gevolgd en u hoeft geen instrument te bespelen om te kunnen deelnemen. De therapie is een vorm van vaktherapie, net als beeldende therapie, dramatherapie en psychomotorische therapie.

Hoe werkt muziektherapie?

Binnen muziektherapie wordt muziek als middel ingezet om een veranderingsproces op gang te brengen. U werkt samen met uw behandelaar aan vooraf bepaalde doelen. Voorbeelden van doelen zijn:

  • plezier ervaren en vreugde van binnen beleven
  • verminderen van persoonlijke problemen
  • contact tot stand brengen
  • het opbouwen van een positief zelfbeeld
  • emoties ontdekken, herkennen en uiten
  • beter leren omgaan met anderen en met uw gevoelens, emoties en grenzen
  • beter leren omgaan met uw spanning
  • tot ontspanning komen
  • in beweging te komen

Muziektherapie wordt zowel individueel als in een groep gegeven. Op verschillende manieren wordt muziek ingezet om uw doelen te halen. U kunt zelf muziek maken of zingen, maar u kunt er ook voor kiezen om naar muziek te luisteren.

Hoe lang duurt muziektherapie?

De duur van de therapie verschilt per persoon en is afhankelijk van uw psychisch probleem en uw hulpvraag.