Wat is mindfulness?

Mindfulness is een ander woord voor ‘opmerkzaamheid’ of ‘aandachtigheid’. Het betekent volledig aandacht hebben voor alles wat zich van moment tot moment voordoet, zonder meteen te oordelen. Tijdens de mindfulness-training leert u automatische reacties op gedachtes, gevoelens en lichamelijke sensaties herkennen. Vervolgens leert u hier anders mee om te gaan. Vaak bent u zich niet bewust van allerlei automatische gedachtes, gevoelens en lichamelijke sensaties. Tijdens de mindfulness-training proberen wij deze bewustwording te creëren. Dit zal uiteindelijk leiden tot een betere acceptatie van uw psychische klachten.

Hoe werkt mindfulness?

Wij proberen u tijdens de behandeling meer bewust te laten reageren op moeilijke gedachten en gevoelens die in u op komen. U krijgt oefeningen aangeboden waarbij doelbewust de aandacht verlegd wordt naar het hier en nu, zonder meteen terug te vallen op de automatische gedachten. U ontwikkelt zo een andere relatie met uw gedachtes, gevoelens en lichamelijke sensaties.

De mindfulness-training bestaat uit verschillende oefeningen. Deze korte zit-, lig- en bewegingsoefeningen traint u ook thuis met behulp van meditaties op cd. Om de nieuwe vaardigheden eigen te maken is het belangrijk dat u thuis dagelijks oefent. Door veel te oefenen proberen we om de automatische gedachtes, gevoelens en lichamelijk sensaties een andere betekenis mee te geven. Uiteindelijk zult u hierdoor beter met uw psychische problemen leren omgaan.  

Hoe lang duurt mindfulness?

De mindfulness-training duurt acht bijeenkomsten van ongeveer tweeënhalf uur.