Wat is mentaliseren bevorderende therapie?

In de mentaliseren bevorderende therapie (MBT) leert u beter mentaliseren. Dit betekent dat u de gevoelens, gedachten, bedoelingen en verlangens van uzelf en anderen beter leert begrijpen. Zo leert u anders te communiceren waardoor in veel gevallen relationele en sociale problemen verminderen. Kort gezegd komt het er op neer dat u van binnenuit naar anderen leert kijken en van buitenaf naar uzelf. MBT is oorspronkelijk ontwikkeld voor mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis.

Hoe werkt mentaliseren bevorderende therapie?

Mentaliseren bevorderende therapie is een vorm van psychotherapie. Bij aanvang van de behandeling worden in overleg met u persoonlijke doelen geformuleerd. Het algemene doel van MBT is het leren herkennen en begrijpen waarom u doet zoals u doet en voelt zoals u voelt. Ook is er veel aandacht voor de samenhang tussen uw eigen gevoelens en die van anderen. Doordat u zich beter leert verplaatsen in de gevoelens en emoties van andere mensen leert u anders te communiceren en wordt het vaak mogelijk stabielere en hechtere relaties met anderen op te bouwen.

Uw behandeling is een combinatie van groepspsychotherapie en individuele gesprekken. Groepspsychotherapie bestaat uit sessies in een groep van ongeveer acht personen. Deze worden begeleid door twee groepstherapeuten, meestal klinisch psychologen of psychotherapeuten. Voor de individuele gesprekken krijgt u een vaste hulpverlener. In deze gesprekken wordt veel aandacht besteed aan wat u in de groep ervaart en er is ruimte om de onderwerpen die in de groep besproken worden verder uit te werken.

Hoe lang duurt mentaliseren bevorderende therapie?

De behandeling duurt gemiddeld anderhalf jaar. Aan het einde van de periode bekijken we gezamenlijk of meer behandelingen nodig zijn.