Wat is de lifechart-methode?

Bij de lifechart-methode werkt u met een boekje oftewel de lifechart waarin u de klachten die samenhangen met uw bipolaire stoornis op grafische wijze en aan de hand van cijfers bijhoudt. De lifechart kent twee vormen; de retrospectieve lifechart en de prospectieve lifechart. Bij de retrospectieve lifechart blikt u terug. Bij prospectieve lifechart houdt u iedere dag zelf uw gegevens bij waardoor er een beeld ontstaat van het verloop van uw ziekte. Door het bijhouden van een lifechart krijgen u en uw behandelaar meer inzicht in het beloop van uw psychische problemen en het effect van uw behandeling. Met dit hulpmiddel wordt het voor u makkelijker om in een eerder stadium signalen te herkennen die wijzen op een mogelijke terugval. Ook kunt u op basis van de informatie uit de lifechart samen met uw behandelaar beslissingen nemen over uw verdere behandeling.  

Hoe werkt de lifechart-methode?

In een lifechart worden manische symptomen boven en depressieve symptomen onder een basislijn genoteerd. De lifechart beschrijft drie onderdelen: verloop van de symptomen, levensgebeurtenissen en behandeling (bijvoorbeeld medicijngebruik). Eventuele andere aanwezige problemen zoals alcoholmisbruik of paniekaanvallen kunnen ook in de lifechart worden bijgehouden. Deze factoren kunnen namelijk van invloed zijn op het verloop van uw bipolaire stoornis. De retrospectieve lifechart begint in het jaar waarin de eerste psychische problemen zijn opgetreden. Er wordt als het ware terug in de tijd gekeken naar de symptomen van de bipolaire stoornis. Bij het opstellen van deze lifechart wordt er gebruik gemaakt van alle beschikbare informatie, informatie van uzelf maar ook informatie van bijvoorbeeld familie, partner en informatie uit eventuele eerdere behandelingen. De gegevens worden per maand ingevuld. Er wordt gekeken in welke mate het functioneren werd beperkt door depressieve dan wel manische symptomen. Dit wordt aangegeven op een schaal van: ‘niet’, ‘licht’, ‘matig’ of ‘ernstig’. Een prospectieve lifechart vult u op dezelfde manier in maar dan dagelijks. Daarnaast beschrijft u uw stemming aan de hand van een schaal: van 0 (uiterst depressief) via 50 (neutraal) naar 100 (uiterst manisch).

Hoe lang duurt de lifechart-methode

Om de retrospectieve lifechart te maken, heeft u twee keer een afspraak van ongeveer dertig tot zestig minuten. Om goed zicht te krijgen op uw stemmingswisselingen en factoren die daarmee samenhangen, is het nodig om de lifechart dagelijks in te vullen. Over het algemeen kost dit slechts enkele minuten. De prospectieve lifechart komt ter sprake in de gesprekken die u minimaal vier keer per jaar heeft met uw behandelaar.