Voor wie is de cursus klaar voor een baby?

De cursus klaar voor een baby is er voor moeders met psychische problemen en hun partner die graag ouders willen worden. De meesten mensen volgen de cursus omdat ze zelf twijfelen of waar de omgeving twijfelt over de haalbaarheid en de wenselijkheid van deze stap. Het krijgen van een kind is een bijzondere en ingrijpende gebeurtenis in een mensenleven. De beslissing om de stap te zetten kan omgeven zijn met twijfels. Het verlangen naar een kind en angst voor het ouderschap wisselen elkaar soms af. Voor mensen met psychische problemen, denk aan een eerdere kraambedpsychose of niet-aangeboren hersenletsel is de angst en de twijfel vaak nog groter. Tijdens de cursus klaar voor een baby helpen wij u uw twijfels te verhelderen en uw zelfvertrouwen te vergroten. Zo kunt u uiteindelijk een weloverwogen beslissing nemen. Het doel van de cursus is volwassenen met een kinderwens te helpen met het verhelderen van hun twijfels of het ouderschap iets voor hen kan zijn. Daarnaast kunnen wij u op weg helpen bij de voorbereiding op de zwangerschap en de geboorte.

Hoe werkt de cursus klaar voor een baby?

De cursus klaar voor een baby wordt uitgevoerd door drie hulpverleners (klinisch psycholoog, psychodiagnostisch medewerker en een psychiater) die gebruik maken van de nieuwste inzichten op het gebied van emoties, relaties, gehechtheid (band tussen opvoeder en kind) en ouderschap. Er wordt onder andere gewerkt met video-opnames, vragenlijsten en er zijn gesprekken. Ook krijgt u een week lang thuis de zorg over een pop. We maken gebruik van video-opnamen van u en uw partner omdat we uit ervaring en uit onderzoek weten dat beeldmateriaal goed laat zien wat goed gaat en waar aandacht aan besteed kan worden. Hierdoor kunnen we u een optimaal advies geven.

Hoe lang duurt de cursus klaar voor een baby?

U komt samen met uw partner twee dagdelen naar ons toe. Het programma vindt u hieronder.

Dagdeel 1: 180 minuten

  • gesprek over de verwachtingen en wensen en de mogelijke nadelen en valkuilen van een zwangerschap en kind
  • interview over de eigen gehechtheidsgeschiedenis
  • het invullen van testen en vragenlijsten
  • onderzoek naar de samenwerking tussen de partners
  • gesprek met psychiater over de psychi(atri)sche problemen, medicatie en eventuele erfelijkheid
  • huiswerk: u krijgt een week de zorg over een pop

Dagdeel 2: 120 minuten

  • bespreken van de ervaring met het zorgen voor de pop
  • adviezen over de wenselijkheid van het ouderschap, feedback over de sterke kanten en valkuilen en hoe deze valkuilen te voorkomen

Het tweede dagdeel vindt een adviesgesprek plaats waar bij voorkeur de verwijzer en/of behandelaar ook aanwezig zijn. Hier leggen we zo goed mogelijk uit wat we in het eerste dagdeel hebben gezien en wat ons advies voor verdere hulp is. Na afloop sturen wij naar u en uw huisarts een brief met de belangrijkste uitkomsten.