Wat is interpersoonlijke sociaal ritme therapie?

Interpersoonlijke sociaal ritme therapie (IP-SRT) is een vorm van interpersoonlijke psychotherapie (IPT). Deze therapie is oorspronkelijk ontwikkeld voor de behandeling van depressies. Voor mensen met een bipolaire stoornis is een speciale combinatievorm van IPT ontwikkeld: interpersoonlijke en sociaal ritme therapie. Interpersoonlijke sociaal ritme therapie is gericht op het leren accepteren van de diagnose en op het voorkomen van nieuwe stemmingsepisoden. Het wordt ook ingezet als behandeling van een depressieve (bipolaire) periode. Het doel van IPT is het verminderen van interpersoonlijke problemen.

Hoe werkt interpersoonlijke sociaal ritme therapie?

Bij interpersoonlijke sociaal ritme therapie gaan we ervan uit dat er bij het optreden van een stemmingsepisode bijna altijd één van de volgende factoren aanwezig is:

  • het niet trouw zijn met uw medicijngebruik, vaak omdat u uw bipolaire stoornis moeilijk kunt accepteren
  • stressvolle omstandigheden in uw leven als gevolg van grote veranderingen in rolpatronen
  • verstoring van uw bioritme

Bij interpersoonlijke sociaal ritme therapie wordt gewerkt met een gemeenschappelijke focus of thema: ‘het verlies van het gezonde zelf’. Het accepteren van uw psychische problemen speelt namelijk een belangrijke rol in hoe u omgaat met een bipolaire stoornis. Door uw diagnose te leren accepteren zult u nog beter in staat zijn om met uw psyschische problemen om te gaan en gaat u op de juiste manier om met uw medicijnen. 

Andere belangrijke thema’s zijn:

  • een conflict; stress als gevolg van (rol)conflicten kunnen leiden tot een depressie
  • een grote verandering in sociale rollen
  • een tekort in persoonlijke contacten; ook eenzaamheid kan leiden tot een depressie 

We brengen in kaart wie belangrijke mensen voor u zijn en wat u eventueel mist in deze contacten. Door te kijken naar deze interpersoonlijke contacten en hieraan te werken proberen we samen de hoeveelheid stress in uw leven te verminderen. De sociaal ritme therapie binnen de behandeling zorgt voor het stabiliseren van uw bioritme. We werken aan een vast dagritme, kijken naar uw slaappatronen en naar externe prikkels zoals maaltijden, dagactiviteiten en sociale contacten.

Hoe lang duurt interpersoonlijke sociaal ritme therapie?

De bijeenkomsten zijn wekelijks en duren negentig minuten. U wordt maximaal twintig weken behandeld. Als interpersoonlijke sociaal ritme therapie niet of onvoldoende effect heeft kan een andere behandeling worden opgestart.