Wat is interpersoonlijke psychotherapie?   

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) is een vorm van psychotherapie. De therapie is speciaal ontwikkeld voor de behandeling van depressies. Met behulp van gesprekken en oefeningen gaat u uw psychische problemen aanpakken. IPT gaat uit van de veronderstelling dat we andere mensen nodig hebben om ons goed te voelen. Het is mogelijk om interpersoonlijke psychotherapie zowel in groepsverband als individueel te volgen.

Hoe werkt interpersoonlijke psychotherapie?

We brengen in kaart wie belangrijke mensen voor u zijn en wat u eventueel mist in deze contacten. Zijn er bijvoorbeeld in de periode voordat uw klachten ontstonden daarin belangrijke veranderingen geweest? Denk aan het verlies van een partner of een kind. Maar ook uw relaties in het verleden gaan we bekijken. We zullen in een gesprek samen het belangrijkste thema van de behandelingen vaststellen.

De belangrijkste thema’s zijn:

  • rouw om een belangrijk verlies
  • een conflict; stress als gevolg van conflicten kunnen leiden tot een depressie
  • een grote verandering in sociale rollen
  • een tekort in persoonlijke contacten; ook eenzaamheid kan leiden tot een depressie 

Misschien herkent u zich wel in meerdere of zelfs in alle thema’s. Nadat het probleem is vastgesteld gaan we samen op zoek naar oplossingen. Bij een groepsbehandeling worden de onderwerpen gezamenlijk besproken. Anderen kunnen hierdoor meedenken en misschien ook hun eigen ervaringen delen. Bij aanvang van de behandeling maakt u kennis met de andere deelnemers. Een enkele keer kan in de groep ook iets worden geoefend, bijvoorbeeld in een rollenspel. Soms krijgt u een opdracht mee naar huis. De groep bestaat meestal uit ongeveer acht deelnemers.

Hoe lang duurt interpersoonlijke psychotherapie?

De bijeenkomsten duren altijd negentig minuten. U wordt maximaal 16 weken behandeld. Als interpersoonlijke psychotherapie niet of onvoldoende effect heeft kan een andere behandeling worden opgestart.