Wat is intensive home treatment?

Intensive home treatment (IHT) wordt ingezet als er een crisissituatie dreigt en reguliere zorg onvoldoende is. Beter worden doet u thuis is de insteek van het IHT-team. Het team is zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. Samen doen we er alles aan om een opname te voorkomen. Mocht u toch opgenomen worden dan doen wij er alles aan om de duur van de opname zo kort mogelijk te houden.

Een IHT-team bestaat uit een:

  • psychiater
  • psycholoog
  • arts-assistent
  • verpleegkundigen
  • sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen
  • verpleegkundig specialist

U komt bij ons in behandeling omdat u last heeft van ernstige psychiatrische problemen. Het maakt daarbij niet uit welke klachten of diagnose u heeft. We begeleiden en behandelen u in uw eigen thuissituatie of u komt voor uw behandeling naar een psychiatrisch centrum. Naast de behandeling en begeleiding die wij u bieden is er eventueel ook ondersteuning voor uw partner of uw kinderen.

Hoe werkt intensive home treatment?

Het doel van IHT is om de crisis op te lossen en u te helpen bij uw herstel. We bieden de behandeling aan op een plek waar u zich het meest veilig voelt. Dat doen we samen met u, de mensen in uw omgeving en eventueel met uw behandelaar (wanneer u al in zorg bent bij ons). Afhankelijk van de oorzaak van de crisis kunnen we verschillende behandelingen aanbieden.

Onze insteek is:

  • uw kwetsbaarheid verminderen
  • uw veerkracht vergroten
  • u beter leren omgaan met problemen

Dat kan in de vorm van behandeling met medicijnen, praktische ondersteuning, gesprekken, deeltijdbehandeling of in een andere vorm die het beste bij u past. De medewerkers van het IHT-team komen bij u thuis. Maar het is ook mogelijk ergens anders af te spreken. Dit kan zo nodig dagelijks of meerdere keren per dag en ook ‘s avonds of in het weekend. We bieden ook telefonisch contact voor advies, of om uw zorgen te delen.

Hoe lang duurt intensive home treatment?

De duur van IHT is maximaal zes weken. Tijdens deze periode evalueert het IHT-team steeds de geboden begeleiding en behandeling. Ook bespreken we samen met u en uw omgeving hoe uw vervolgbehandeling eruit komt te zien. Dit kan zowel bij Dimence als een andere hulpverleningsinstantie zijn.