Wat is emotionally focused therapy?

Bij emotionally focused therapy (EFT) staan uw emoties centraal. EFT is een vorm van relatietherapie waarbij niet alleen gekeken wordt naar hoe u en uw partner met elkaar communiceren. Ook pijnpunten uit het verleden, uw houding en gedrag naar elkaar, de onderlinge verbondenheid en openheid staan centraal. Opmerkingen als ‘we leven langs elkaar heen’, ‘hij zegt niks’ of ‘we hebben nauwelijks nog seks’ zijn veelgehoord tijdens EFT. Door een negatief interactiepatroon worden deze gedachten versterkt en dat kan angst, woede of verdriet opwekken. Zo ontstaan verschillende problemen die uiteindelijk op kunnen lopen tot langslepende conflicten. Bij emotionally focused therapy werken u en uw partner aan het herstel van een stabiele emotionele band.  

Hoe werkt emotionally focused therapy?

EFT wordt gegeven in drie fasen. Allereerst gaan u en uw partner op zoek naar negatieve patronen die de relatieproblemen in stand houden. Hoe komt het bijvoorbeeld dat bij bepaalde onderwerpen de situatie uit de hand loopt. We gaan samen met u en uw partner het patroon doorbreken waardoor er een verandering ontstaat in uw gedrag. Door gedragsverandering verandert ook de relatie en ontstaat ruimte om verbinding aan te gaan. Dat noemen we ook de tweede fase. In de tweede fase worden ook oudere pijnpunten benoemd waar onderliggende gevoelens als angst, kwetsbaarheid en verlatingsangst vaak een rol spelen.

In de derde fase proberen we de voorgaande fases verder uit te bouwen en oefenen we met nieuwe vormen van verbinding zodat de relatietherapie een blijvend effect heeft op de kwaliteit van uw relatie. U en uw partner leren onder meer om op een positieve manier te vragen om steun, aanraking of bevestiging. Zo weten u en uw partner beter wat er in de ander omgaat en zullen er minder snel emotionele pijnpunten ontstaan.

Hoe lang duurt emotionally focused therapy?

De behandeling bestaat uit tien gesprekken van ongeveer een uur. Aan het einde van de behandeling wordt er bekeken of er meer gesprekken noodzakelijk zijn.