Wat is elektroconvulsietherapie?

Elektroconvulsietherapie (ECT) wordt aangeboden als u een ernstige stemmingsstoornis heeft, meestal zware depressiviteit. Er wordt gedacht dat bij depressie het evenwicht verstoord kan zijn van bepaalde chemische stoffen in de hersenen. Deze stoffen zorgen er in de hersenen voor dat boodschappen worden overgebracht van het ene zenuwuiteinde naar het andere. Met een korte stroompuls wordt dit evenwicht beïnvloed. Tot elektroconvulsietherapie kan worden overgegaan wanneer is gebleken dat alle andere vormen van behandeling voor u niet voldoende hebben geholpen of niet mogelijk zijn.

Hoe werkt elektroconvulsietherapie?

Voordat de behandeling plaatsvindt, wordt u zorgvuldig onderzocht, zowel psychiatrisch als lichamelijk. Mogelijk moet u eerst uw medicatie afbouwen. De ECT vindt plaats onder algehele narcose. Dit is meestal een korte narcose. De ECT wordt uitgevoerd in een operatiekamer van het ziekenhuis door een ervaren psychiater, anesthesist en verpleegkundige. Als u volledig onder narcose bent worden twee elektroden op uw hoofd geplaatst. Door de elektroden wordt een kortdurende zorgvuldig gecontroleerde elektrische stroompuls afgegeven. Enkele minuten na de behandeling komt u weer bij uit de narcose.

Risico’s en bijwerkingen

Over het algemeen wordt ECT gezien als een veilige behandeling. Echter net als bij iedere medische behandeling kleven er aan ECT risico’s. De voor- en nadelen van ECT bespreekt uw behandelaar vooraf met u en uw naasten. Een behandeling onder narcose zorgt bijvoorbeeld altijd voor een klein risico. Bij de ECT is de narcose van zeer korte duur, slechts enkele minuten. U kunt op de dag van de behandeling nog wat last hebben van hoofdpijn, lichte spierpijn of misselijkheid. Soms doen zich na afloop van de behandeling geheugenstoornissen voor. Deze verdwijnen echter meestal binnen een paar weken. Sommige mensen ervaren echter blijvende geheugenproblemen.

Hoe lang duurt elektroconvulsietherapie?

Gemiddeld zijn zes tot twaalf behandelingen voldoende. Daarmee is de behandeling nog niet afgelopen. Meestal worden er ook medicijnen voorgeschreven.