Wat is dialectische gedragstherapie?

Dialectische gedragstherapie (DGT) is een intensieve therapie voor patiënten met ernstige borderline persoonlijkheidsproblematiek. Het doel van de therapie is controle krijgen over uw denken, voelen en doen, waardoor er meer stabiliteit in uw leven komt. U leert nieuwe vaardigheden waarmee u problemen op een effectieve wijze kunt oplossen.

Hoe werkt dialectische gedragstherapie?

Bij dialectische gedragstherapie bestaat het programma uit een vaardigheidstraining gecombineerd met individuele therapie en is er de mogelijkheid tot telefonische gesprekken met uw behandelaar en kunt u, mocht dat nodig zijn, gebruik maken van een bed op recept (BOR).

Vaardigheidstraining

De vaardigheidstraining vindt plaats in een groep van ongeveer zes personen. U leert in vier blokken verschillende vaardigheden aan en oefent met nieuw gedrag. Het is voor uw behandeling van belang dat u ook de wekelijkse huiswerkopdrachten maakt. De opdrachten worden tijdens de training besproken. De vier verschillende blokken behandelen de volgende onderwerpen:

  • leren bewust stil te staan bij wat er gebeurt zonder meteen te oordelen of te handelen
  • leren omgaan met conflictsituaties, krijgen wat u wilt en nodig heeft en nee leren zeggen tegen onredelijke verzoeken
  • leren uw emoties beter te beheersen
  • leren omgaan met crisissituaties

Individuele therapie

Tijdens de individuele therapie helpt de behandelaar u met het vertalen van de vaardigheden naar uw dagelijks leven. Eventuele problemen bij het toepassen van de vaardigheden kunt u samen bespreken. Op zogenoemde dagboekkaarten registreert u welke vaardigheden u deze week heeft toegepast en met welk resultaat.

Telefonische consultatie en bed op recept

Middels telefonische consultatie kunt u buiten de sessies om door uw behandelaar gecoacht worden bij het toepassen van vaardigheden in heftige emotionele situaties. Ter voorkoming van een crisis kunt u voor de duur van een nacht ook van een bed op recept (BOR) gebruik maken op verschillende locatie van Dimence.  

Hoe lang duurt dialectische gedragstherapie?

De individuele gesprekken en de vaardigheidstraining zijn meestal wekelijks. De therapie duurt totaal één jaar. Binnen dit jaar doorloopt u twee keer de vier blokken van de vaardigheidstraining.