Wat is beeldende therapie?

Beeldende therapie is een ervaringsgerichte therapie, waarbij sprake is van een concreet werkproces en eindresultaat. Kenmerkend is de inzet van beeldende middelen, zoals teken- en schildertechnieken, houtbewerking en werken met stof, klei, steen en metaal. Tijdens beeldende therapie kun je jouw emoties uiten zonder te hoeven praten. Het maken van een mooi werkstuk is niet waar het om gaat. Het gaat om het proces tijdens het creatief werken en de mogelijkheden die het creatief werken biedt.

Beeldende therapie is in de meeste gevallen geen op zichzelf staande therapie, maar vormt meestal een onderdeel van een totale behandeling. De therapie wordt ingezet als behandeling voor verschillende psychiatrische problemen zoals angst, depressie, persoonlijkheidsstoornissen en autismespectrumstoornissen. De therapie is een vorm van vaktherapie net als dramatherapie, muziektherapie en psychomotorische therapie.

Hoe werkt beeldende therapie?

De therapie begint met een observatieperiode van enkele weken. Er worden verschillende opdrachten aangeboden om jouw problematiek en je persoonlijkheid zichtbaar te maken voor zowel jezelf als de therapeut. Vervolgens kies je samen met je therapeut doelen waaraan gewerkt wordt tijdens de therapie. Deze doelen zijn afgeleid van de doelen die door jouw behandelaar zijn vastgesteld. Je krijgt verschillende werkvormen aangeboden die aansluiten op jouw persoonlijke behoeften. Er vindt een voor- en een nabespreking plaats. Er is zowel individuele therapie als in groepen.

De mogelijke werkvormen tijdens beeldende therapie zijn:

  • een collage maken over jezelf
  • boetseren vanuit een prettig gevoel
  • een speksteen bewerken
  • expressief schilderen
  • iets natekenen

Hoe lang duurt beeldende therapie?

De duur van beeldende therapie verschilt per persoon en is afhankelijk van jouw psychisch probleem. Gemiddeld worden 12 tot 20 sessies aangeboden.