ANBI-gegevens

Naam
Stichting Dimence

Publiek bekende naam
Dimence
 
RSIN
8535.93.449

KvK
59661429

Contactgegevens
Naam: Stichting Dimence
Adres: Nico Bolkesteinlaan 1
Postcode: 7416 SB
Telefoonnummer: 0570 639 600
 
Bestuurssamenstelling en namen van de bestuursleden
Voor de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden verwijzen we naar de website van de Dimence Groep.

Bestuurssamenstelling
Raad van Toezicht

Beleidsplan, beloningssysteem, verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Strategische koers Dimence 2017 - 2020
Jaardocument 2013 Dimence Groep
Jaardocument 2014 Dimence Groep
Jaardocument 2015 Dimence Groep
Jaardocument 2016 Dimence Groep
Jaarrekening 2017 Dimence Groep
Jaardocument 2017 Dimence Groep
Financiële verantwoording 2018 Dimence
Jaarrekening 2018 Dimence Groep
Bestuursverslag 2018 Dimence Groep

Doelstelling
Stichting Dimence biedt gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in Oost-Nederland. Dimence helpt mensen ontwikkelen. We geloven in de kracht van mensen om zich te ontwikkelen. We zetten in op vooruitgang en herstel, met altijd het doel om beter te worden. Niet alleen in de betekenis van genezen of (beter) leren omgaan met beperkingen, maar ook van groei als persoon, professional en organisatie.