Dimence | Zorgaanbod | Autisme (ASS) | Vormen van ASS | Autistische Stoornis

Autistische Stoornis

De Autistische Stoornis wordt ook wel Klassiek Autisme genoemd. Bij mensen met een Autistische Stoornis verloopt de ontwikkeling op 3 terreinen anders: sociale en empatische contacten, ontwikkeling van communicatie en taal en gedragsontwikkeling.

Mensen met een Autistische Stoornis vertonen bijvoorbeeld de volgende kenmerken:

  • afwijkingen in het gedrag zoals oogcontact;
  • niet de gebruikelijke relaties opbouwen met leeftijdgenoten;
  • spontaan delen van sociale en emotionele dingen is moeilijk;
  • achterblijven van de taalontwikkeling;
  • moeite hebben om een gesprek te beginnen of gaande te houden;
  • intense belangstelling voor beperkt aantal onderwerpen;
  • vasthouden aan rituelen of vaste handelingen;
  • typische lichaamsbewegingen, vaak zich herhalend, bijvoorbeeld ‘fladderen’ of  ingewikkelde lichaamsbewegingen;
  • langdurig gericht op onderdelen van voorwerpen.

Een Autistische Stoornis treedt in veel gevallen op in combinatie met een verstandelijke beperking. Bij kinderen met een Autistische Stoornis is vaak al voor het derde levensjaar een achterstand merkbaar op minstens een van de genoemde terreinen. Het gedrag van mensen met een Autistische Stoornis kan sterk wisselen naar gelang de omgevingssituatie en de leeftijd.

Terug naar vorige pagina